• Uncategorized

    Digital Strategi – Hva er viktig å tenke på?

    Når du skal bruke digital markedsføring for å markedsføre bedriften din er den digitale strategien et viktig verktøy for å kartlegge prosessen. Den digitale strategien skal skape innsikt, retningslinjer og struktur for å nå bedriftens spesifike mål. SOSTAC modellen er en av mange modeller som beskriver hva som skal med i en slik digital strategi. Modellen tar for seg seks steg, hvor du starter med å gjøre en situasjonsanalyse som beskriver hvor bedriften er i dag. Deretter settes målene for hvor bedriften vil og hvilken strategi som skal brukes for å nå disse målene. Når strategien er satt sier denne modellen at du skal sette en taktikk for hvordan nå…