• Uncategorized

    Hvordan velge rett kanal?

    I disse dager har klassen vår siste innspurt på vår tredje eksamen dette halvåret og vi har i den sammenheng fått i oppgave å skrive et blogginnlegg hvor vi svarer på en av fire refleksjonsoppgaver. Oppgaven jeg har valgt er oppgave fire, og tar for seg hvordan velge rett kanal for å utløse best mulige gevinster for bedriften. Refleksjonsoppgave 4 På bakgrunn av P (målgruppe) og O (mål), hvilke eller hvilken kanal mener du representerer et potensial for å utløse gevinster/få konkurransefortrinn for «din» virksomhet og hvorfor? Stine Sofies stiftelse Gruppen min har valgt å skrive om en veldedig organisasjon kalt Stine Sofies stiftelse. Denne organisasjonen jobber for å styrke rettssikkerheten…