Faglig

OKR – En oppskrift på suksess?

For et par uker siden fikk vi utdelt den andre eksamensoppgaven for semesteret, og denne gangen skal vi lage og lansere vår helt egne nettbutikk! Denne prosessen skal jeg selvfølgelig dele mer om fremover. I forbindelse med å lage denne nettbutikken har vi fått i oppgave av Karl Philip å sette oss noen mål for de neste ukene for å ha noe å jobbe mot. Målene skal lages med OKR som er en system for å styre selskaper og sette mål. Det er systemet jeg tenkte jeg skulle lære dere litt mer om i dette innlegget.

I dette innlegget skal du lære:

  • Hva er OKR
  • Hvorfor bruke OKR
  • Hvordan implementere OKR
  • Hvor du kan lese mer om OKR

Hva er OKR?

OKR står for Objectives og Key results. Objectives beskriver hva du vil oppnå og key results er mindre delmål som skal beskrive hvordan du skal komme deg til dette målet. OKR er et populært styresett benyttet i organisasjoner som har som formål å sette, kommunisere og overvåke mål på kvartalbasis.

Målet med å sette slike OKR’er er å få hele organsiasjonen til å samarbeide på tvers av avdelingene mot de samme målbare målene og på denne måten motivere alle de ansatte til å jobbe hardere. Fordelen med slike OKR’er er at de er enkle å kommunisere slik at alle skal vite hva målene er. I tillegg skal de være enkle å måle slik at det ikke er noe tvill om målet er nådd eller ikke ved kvartalslutt.

OKR’ene skal bestå av et Objective med tilhørende key results. Objective skal beskrive retningen man ønsker å jobbe i. Dette skal være en kort og beskrivende setning. Key results skal beskrive hvordan du skal komme deg dit. Disse skal være korte og konkrete, innenfor rekkevidde samt være mulige å måle. Det kan settes. mange slike objectives med tilhørende key results, for eksempel for ulike prosjekter eller for ulike avdelinger.

Hvorfor bruke OKR?

Fordi OKR er så enkelt! Det finnes mange gode grunner til at du burde implementere OKR i ditt selskap: Det er enkelt, det er mindre tidkrevende enn andre styringsmetoder, det er transparent, og det gir store fordeler for produktivitet og for å bygge en kultur innad i selskapet.

Mange av de aller største og mest suksessfulle selskapene i verden benytter seg av OKR, og dette er vel et tegn i seg selv på at dette er en god ide for alle små og store selskaper å ta i bruk. Noen av de mest kjente selskapene som har bekreftet at de benytter seg av dette styresettet er blant annet Netflix, Uber, Samsung, Google, Twitter og mange mange fler.

Hvordan implementere OKR?

Som nevnt har vi tatt i bruk OKR i forbindelse med at vi skal opprette vår egne nettbutikk på skolen. Og jeg tenkte dermed å forklare hvordan vi har implementert dette i klassen. Vi bruker nettsiden Basecamp for å dele og følge opp OKR’ene til de ulike teamene i Klassen. Der inne får hvert team muligheten til å legge inn sine OKR’er samt å følge med på hva de andre teamene driver med. Hvert Key result skal også ha en beskrivelse av hvor stor sannsynlighet det er for å nå målet i løpet av kvartalet. Dette illustreres med en brøk som for eksempel 5/10 som illustrerer at det er 50% sjanse for å nå målet.

Fredag er dagen for oppdatering. Hver fredag skal hvert enkelt team gå inn og oppdatere hvorvidt man har kommet nærmere å nå målene den siste uken. Måten vi gjør dette på er å oppdatere denne “brøken” for hvert av Key Resultene. Har man kommet nærmere målet, går sannsynligheten opp, men om man har funnet ut at det kanskje kan bli vanskeligere enn forventet går sannsynligheten ned.

Dette er målene mitt team har satt for vår nettbutikk: 

Objective: Vellykket lansering av nettbutikk
KR1: Utforme et oversiktlig og fungerende design for nettbutikken 5/10
KR2: Få minst 100 besøkene på nettbutikken i løpet av første kvartal 4/10
KR3: Gjennomføre minst et salg i nettbutikken 5/10

Jeg personlig har fått et veldig godt inntrykk av OKR som styresett, og kan godt forstå hvorfor så mange av de store og vellykkede selskapene velger å benytte seg av dette. Det er superenkelt å bruke og jeg ser på det som en enorm fordel at det er så enkelt å kommunisere til alle innad i selskapet.

Så om du ikke allerede har prøvd OKR i ditt selskap, prøv da vel, jeg kan ikke tro noe annet enn at det kommer til å funke! Jeg legger til en del kilder under her om du ønsker å lese mer om denne geniale måten å sette mål på.

Les mer om OKR:

Weekdone.com
Inevo.no
Ted Talk om OKR
Rework.withgoogle.com
Liste over de største selskapene som bruker OKR

Eksempler på OKR
Cio.com
Youtubevideo om OKR

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *